Νεα

Αρχείο: Αυγούστου 2017

Έργα

Σε εξέλιξη

CAUSALPATH
Cancer-Biomarkers in HUNT

Ολοκληρωμένα

STATegra
Epilogeas – Aristeia II

ανθρωποι

Η ομάδα μας

Group Leader

Τσαμαρδίνος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Post-Doctoral Researchers

Vincenzo Lagani

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαρκάκη Μαρία

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπουτσόγλου Γιώργος

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχαήλ Τσάγρης

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανταζής Γιάννης

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λακιωτάκη Κλεάνθη

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τάσος Τσούρτης

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χρήστος Τσαγκαράκης

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ph.D. Students

Μπορμπουδάκης Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Theodoros Marios Giakoumakis

Ph.D. student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Master Students

Iordanis Xanthopoulos

Postgraduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Konstantinos Tsirlis

Postgraduate Student,
Interdepartmental Graduate Program in the Brain and Mind Sciences,
University of Crete

Konstantina Biza

Postgraduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Myrto Krana

Postgraduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Stefanos Fafalios

Postgraduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Ioulia Karagiannaki

Postgraduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Kleio-Maria Verrou

Graduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Zacharias Papadovasilakis

Post – graduate student Medical School, University of Crete

Christina Chatzipantsiou

Graduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Administrative Staff

Φραγκιουδάκη Γλυκερία

Διοικητική βοηθός
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρώην μέλη

δημοσιευσεις

Σχετικά

Mens Ex Machina,  εμπνευσμένο από το «Ο από Μηχανής Νους», παράφραση της λατινικής έκφρασης  Deus Ex Machina, «Ο Από Μηχανής Θεός». Η ονομασία προτάθηκε από τη Λούσυ Σοφιάδου, σύζυγο του καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου.

Είμαστε μία ερευνητική ομάδα, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου, τα ενδιαφέροντα του οποίου επικεντρώνονται στη Tεχνητή Nοημοσύνη, στη Mηχανική Mάθηση και στη Bιοϊατρική Πληροφορική και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο στόχος της ομάδας είναι η εξέλιξη της επιστήμης και η διάδοση της γνώσης μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υπολογιστικά εργαλεία. Η ομάδα μας συμμετέχει:

Έρευνα:

Θεωρητική, αλγοριθμική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλους τους παραπάνω τομείς. Συμμετέχουμε, επίσης, σε διεπιστημονικές συνεργασίες  με Βιολόγους, Φυσικούς και επαγγελματίες από άλλα επιστημονικά πεδία.

Εκπαίδευση:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων, καλοκαιρινά μαθήματα, η επίβλεψη προπτυχιακών διατριβών , μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικών διατριβών.

Συστήματα και Λειτουργικό:

Εφαρμογή εργαλείων, συστημάτων και κώδικα βιβλιοθηκών στην υποστήριξη της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από και μέσω του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συχνά, επίσης, προέρχεται από Ευρωπαικές και Διεθνείς ερευνητικές επιχορηγήσεις.

Οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα :

  • Μέθοδοι ανακάλυψης  αιτιότητας και επαγωγή των  αιτιακών μοντέλων από μελέτες παρατήρησης.  Ειδικότερα, πρόσφατα παρουσιάσαμε το πρόβλημα της  Ενοποιητικής  Αιτιακής Ανάλυσης (Integrative Causal Analysis ).
  • Επιλογή Χαρακτηριστικών (επιλογή μεταβλητών) για κατηγοριοποίηση και παλινδρόμηση.
  • Επαγωγή γραφικών μοντέλων . όπως των Μπεϋσιανών  Δικτύων  από δεδομένα.
  • Ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων και εφαρμογές  της Τεχνητής  Νοημοσύνης και των μεθόδων της Mηχανικής  Mάθησης για τη δημιουργία νέας βιοιατρικής  γνώσης.
  • Αναγνώριση δραστηριότητας σε Περιβάλλον Διάχυτης Νοημοσύνης.

Ιωάννης Τσαμαρδίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης