Νεα

Αρχείο: Νοεμβρίου 2016

Έργα

Σε εξέλιξη

CAUSALPATH
Cancer-Biomarkers in HUNT

Ολοκληρωμένα

STATegra
Epilogeas – Aristeia II

ανθρωποι

Η ομάδα μας
Τσαμαρδίνος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Vincenzo Lagani

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαρκάκη Μαρία

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παπουτσόγλου Γιώργος

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχαήλ Τσάγρης

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανταζής Γιάννης

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λακιωτάκη Κλεάνθη

Μετα-διδακτορικός ερευνητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μπορμπουδάκης Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γρεασίδου Ελισάβετ

Μεταπτυχιακός φοιτητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ξένου Μίνα

Μεταπτυχιακός φοιτητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τσέλας Χρήστος

Μεταπτυχιακός Φοιτητής,
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φραγκιουδάκη Γλυκερία

Διοικητική βοηθός
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Konstantinos Tsirlis

Postgraduate Student, Interdepartmental Graduate Program in the Brain and Mind Sciences, University of Crete

Kleio-Maria Verrou

Graduate student,
Department of Computer Science,
University of Crete, Hellas

Zacharias Papadovasilakis

Post – graduate student Medical School, University of Crete

Marios Dimitriadis

Undergaduate student, Department of Computer Science, University of Crete, Hellas

Iordanis Xanthopoulos

Undergaduate student, Department of Computer Science, University of Crete, Hellas

Πρώην μέλη

δημοσιευσεις

Σχετικά

Mens Ex Machina,  εμπνευσμένο από το «Ο από Μηχανής Νους», παράφραση της λατινικής έκφρασης  Deus Ex Machina, «Ο Από Μηχανής Θεός». Η ονομασία προτάθηκε από τη Λούσυ Σοφιάδου, σύζυγο του καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου.

Είμαστε μία ερευνητική ομάδα, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου, τα ενδιαφέροντα του οποίου επικεντρώνονται στη Tεχνητή Nοημοσύνη, στη Mηχανική Mάθηση και στη Bιοϊατρική Πληροφορική και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο στόχος της ομάδας είναι η εξέλιξη της επιστήμης και η διάδοση της γνώσης μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υπολογιστικά εργαλεία. Η ομάδα μας συμμετέχει:

Έρευνα:

Θεωρητική, αλγοριθμική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλους τους παραπάνω τομείς. Συμμετέχουμε, επίσης, σε διεπιστημονικές συνεργασίες  με Βιολόγους, Φυσικούς και επαγγελματίες από άλλα επιστημονικά πεδία.

Εκπαίδευση:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων, καλοκαιρινά μαθήματα, η επίβλεψη προπτυχιακών διατριβών , μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικών διατριβών.

Συστήματα και Λειτουργικό:

Εφαρμογή εργαλείων, συστημάτων και κώδικα βιβλιοθηκών στην υποστήριξη της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από και μέσω του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συχνά, επίσης, προέρχεται από Ευρωπαικές και Διεθνείς ερευνητικές επιχορηγήσεις.

Οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα :

  • Μέθοδοι ανακάλυψης  αιτιότητας και επαγωγή των  αιτιακών μοντέλων από μελέτες παρατήρησης.  Ειδικότερα, πρόσφατα παρουσιάσαμε το πρόβλημα της  Ενοποιητικής  Αιτιακής Ανάλυσης (Integrative Causal Analysis ).
  • Επιλογή Χαρακτηριστικών (επιλογή μεταβλητών) για κατηγοριοποίηση και παλινδρόμηση.
  • Επαγωγή γραφικών μοντέλων . όπως των Μπεϋσιανών  Δικτύων  από δεδομένα.
  • Ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων και εφαρμογές  της Τεχνητής  Νοημοσύνης και των μεθόδων της Mηχανικής  Mάθησης για τη δημιουργία νέας βιοιατρικής  γνώσης.
  • Αναγνώριση δραστηριότητας σε Περιβάλλον Διάχυτης Νοημοσύνης.

Ιωάννης Τσαμαρδίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης