Ομιλία του Andrea Castellani στο MensXMachina

Παρουσιαστές: Andrea Castellani

Τίτλος: Dealing with Inaccurate and Incomplete Labels in Industrial Streaming Data

Ομιλία του καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου στο TEDxUniversityofCrete

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Ομιλία του καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου στο TEDxUniversityofCrete

Σεμινάριο του Καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου στο ECCB18: Αυτόματη Μηχανική Μάθηση στη Βιοπληροφορική και στην Υπολογιστική Βιολογία

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Η έρευνα στην αυτοματοποιημένη μηχανική μάθηση (AutoML) προσπαθεί να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία που ασχολείται με θέματα όπως η ευφυής επιλογή και ο συνδυασμός αλγορίθμων, η αυτοματοποιημένη ρύθμιση των υπερπαραμέτρων τους, η μη-αισιόδοξη εκτίμηση της απόδοσης, η επιλογή μεταβλητών, η επιλογή πολλαπλών μεταβλητών κ.ο.κ.. Το σεμινάριο παρουσιάζει μια εισαγωγή σε αυτόν τον τομέα για ένα βιοπληροφοριακό ακροατήριο. Καλύπτει τα προβλήματα και το πεδίο εφαρμογής της AutoML, τις παγίδες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αναλυτής, ορισμένους βασικούς αλγορύθμους καθώς και εργαλεία AutoML.
 

Slides pdf: part 1,part 2,part 3,part 4

Vincenzo Lagani: Link

 

Δαρβινική Δευτέρα με τίτλο «Άνθρωποι και μηχανές: ποιος θα είναι ο αφέντης και ποιος ο υπηρέτης;» Μάιος 2018

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Prof. Tsamardinos gave an invited talk at Darwin Monday Talk Series of University of Crete entitled “who is the master, who is the servant?” on May 2018.

Πρόσκληση του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Προσκεκλημένη ομιλία του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2017.

 
 

Η προσκεκλημένη ομιλία του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο συνέδριο KDD 2017 “Advances in Causal-Based Feature Selection”

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Προσκεκλημένη ομιλία του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο συνέδριο KDD 2017 “Advances in Causal-Based Feature Selection” στο Halifax, Nova Scotia – Καναδά τον Αύγουστο του 2017.

Παρουσίαση του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο workshop του ACM SIGKDD το 2017 σχετικά με το Causal discovery και τίτλο “On Scoring Maximal Ancestral Graphs with the Max-Min Hill Climbing Algorithm”

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Ο καθηγητής Τσαμαρδίνος παρουσίασε στο workshop ACM SIGKDD το 2017, την παρουσίαση με τίτλο “On Scoring Maximal Ancestral Graphs with the Max-Min Hill Climbing Algorithm” στο Χάλιφαξ της Νέας Σκοτίας – Καναδάς στις 14 Αυγούστου, 2017.

Παρουσίαση του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο workshop του ACM SIGKDD το 2017 σχετικά με το Causal discovery και τίτλο “Constraint-based Causal Discovery with Mixed Data”

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Ο καθηγητής Τσαμαρδίνος παρουσίασε στο workshop ACM SIGKDD το 2017, την παρουσίαση με τίτλο “Constraint-based Causal Discovery with Mixed Data” στο Χάλιφαξ, Νέα Σκοτία – Καναδάς στις 14 Αυγούστου 2017.

Προσκεκλημένη ομιλία του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο 2ο διεθνές συνέδριο «Εξέλιξη και Καρκίνος»

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Προσκεκλημένη ομιλία του καθηγητή Ι. Τσαμαρδίνου στο 2ο διεθνές συνέδριο » Εξέλιξη και Καρκίνος «στη Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου 2017.

Logic-Based Integrative Causal Discovery with Business Applications

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Προσκεκλημμένη ομιλία στο «Laboratory of Information, Networking and Communication Sciences» (LINCS), 24/2/2016

Discovering molecular signatures and causal models from biological data

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

IMBB Σεμινάριο, 7/2/2014

Logic-Based Integrative Causal Discovery

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Στις 26 Αυγούστου 2016 ο καθηγητής Ιωάννης Τσαμαρδίνος εισάγει το νέο πεδίο της «Logic-based Integrative Causal Discovery» ως προσκεκλημμένος ομιλητής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας με οικοδεσπότη καθηγητή τον Ιωάννη Βινιώτη.

Open BioMedical Data for Integrative Analysis #RECODEconf2015

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Συνέδριο: Recode Conference / Open Access @ EKT, 15-16 Ιανουαρίου, 2015, Εθνικό “Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Αθήνα

PDF

Causal Discovery from Mass Cytometry Data

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος και Σοφία Τριανταφύλλου

Συνέδριο: “Case Studies of Causal Discovery with Model Search”, 25-27 Οκτωβρίου 2013, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA

PDF

Introduction to causal discovery: A Bayesian Networks approach

Παρουσιαστές: Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Συνέδριο: European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD), Αθήνα 2011

Prof. Tsamardinos’s invited talk at TEDxUniversityofCrete

Presenters: Ioannis Tsamardinos

Prof. Tsamardinos’s invited talk at TEDxUniversityofCrete