Ο κ. Τσαμαρδίνος θα συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής στο 3ο συμπόσιο φαρμακοεπιδημιολογίας  που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, το διάστημα   12-14 Απριλίου 2019.  Η ομιλία του   θα διαπραγματεύεται το θέμα : “Αυτόματη ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων για όλους”