Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης από το 37ο συνέδριο BDA 2021 στο National French conference on Data Management, για τη δημοσίευση: “On predictive Explanation of Data Anomalies”