Αρκετές θέσεις σύμβασης είναι ανοιχτές προς ενδιαφερόμενους, στην ερευνητική ομάδα MensXMachina. Η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα πολυ-επιστημονική και πολύ-εθνική, ενώ επικεντρώνεται σε ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση με έμφαση στα βιοϊατρικά δεδομένα. Οι επιστημονικοί μας στόχοι περιστρέφονται κυρίως σε: (α) θεμελιώδης έρευνα σε ανακάλυψη και μοντελοποίηση αιτιότητας , (β) σχεδιασμό εργαλείων αυτόματης μηχανικής μάθησης (AutoML), (γ) προβλεπτική αναλυτική (σε Big Data).

Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα συμμετέχουν προσφάτως απονεμηθέντα Διεθνή και Εγχώρια ερευνητικά έργα στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πάνω σε Έρευνα στον Καρκίνο, Βιοϊατρική, IoTs και άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα: