ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ: Alessio Farcomeni, 30 Απριλίου